Om firmaet

 

Afmontering af gammelt tag

Der er også gang i den på værkstedet

 

Tømrer- & Snedkermester Niels Lien ApS er opdelt i en
entrepriseafdeling, en tømrerafdeling og en vedligehold-
elsesafdeling.

Entrepriseafdeling:
Entrepriseopgaverne er som regel større opgaver, der strækker sig over længere tid.

Tømrerafdeling:
Tømreropgaverne består som regel af udskiftning af vinduer, døre, tage, køkkener samt efterisolering mv.

Vedligholdelsesafdeling:
Opgaverne består af alle former for reparations- og ved-
ligeholdelsesarbejder inden for tømrer- og snedkerfaget.
Typisk for vore faste vedligeholdelseskunder som kom-
muner og boligselskaber mv.

Med denne kombination samt en gruppe velkvalificerede
tømrere og snedkere og en lang række professionelle samarbejdspartnere udfører vi alt arbejde indenfor bygge-
faget.

Firmaet beskæftiger sig i dag med:
 Hovedentrepriser
 Tømrerentrepriser
 Nybygning
 Tilbygning
 Tagkonstruktioner
 Renovering
 Vedligeholdelse
 Døre og vinduer mv.

Vores medarbejdere betragtes alle som kernemedar-
bejdere. Alle medarbejdere har en teoretisk såvel som
faglig uddannelse kombineret med praktisk erfaring i
løsning af de typer af opgaver, som vore kunder 
efterspørger.

 

 

KOMPETENCER
Kompetencer
-se hvad vi kan hjælpe med.

 

DIREKTE TIL CASES
Cases
-se masser af eksempler
på vores arbejder.

 

 DIREKTE TIL TILBUD
Tilbud
hvis du vil have en pris...
- eller vores mening!

 

Niels Lien ApS l Parcelgårdsvej 1 l 4200 Slagelse l Telefon 58 52 51 90 l Mobil 20 43 09 24