Tilbygning

 

 

Niels Lien ApS har mange års erfaring inden for opfø-
relse af tilbygninger.

En tilbygning er oftest på mellem 20 og 50 m2 og har stor
betydning for det eksisterende hus.

Hvis du overvejer en tilbygning så tænk over størrelsen,
formen og arkitekturen. Arkitektur handler om at tænke i
helheder. Det betyder, at du skal tage både de eksiste-
rende omgivelser, og huset som udgangspunkt. Efter til-
bygningen skal det færdige hus stadig fremstå som en
harmonisk helhed. Se billedet af villaen med de sorte tegl.

Er huset nyere, vil det være forholdsvis let at opføre en
tilbygning, der er meget lig det oprindelige. Hvis huset er
ældre, er det straks sværere at bygge nyt, der ligner det
gamle.

Det samme gælder indvendig, se på om tilbygningen ska-
ber harmoni i den samlede bolig. Her kan man vælge mate-
rialer, der går igen flere gange i boligen.

Kontakt os, hvis du overvejer en tilbygning. Vi giver gerne
et uforpligtende tilbud.

Eksempler
Hvis du vil se eksempler på vores arbejde inden for tilbygning, kan du vælge mellem nedenstående links.

Tilbygning

Niels Lien ApS l Parcelgårdsvej 1 l 4200 Slagelse l Telefon 58 52 51 90 l Mobil 20 43 09 24