Service og vedligehold

 


Mobilt værksted medbragt til opgaven.

Service og vedligehold
Vi servicerer bl.a. boligforeninger. Arbejdet omfatter
udbedring af skader og udskiftning af slidte materialer.

Dette arbejde foregår stort set altid ude hos kunden,
og vi har værkstedsvogne, som er fyldt med værktøj,
så vi hurtigt og effektivt kan løse de opgaver, vi stilles
overfor.

Det er en selvfølgelighed, at vore medarbejdere er or-
dentlige og høflige, når de besøger f.eks. lejere i bolig-
foreninger.

Opgaverne omfatter bl.a.:
Udbedring af akutte skader
Løbende tilsyn med bygningsdele, inddækninger mm.
Oprensning af flade tage – fjernelse af blade fra skot-
render mm.
Reparation af utætte vinduer og døre
Justering af vinduer og døre
Smøring af låse, beslag, justering af dørpumper mm.
Udskiftning af termoruder
Udbedringer af utætte tagrender og nedløb
Maling – træbeskyttelse af træværk og træbeklædninger
- og meget mere.

Kontakt os for rådgivning og et uforpligtende tilbud.

Niels Lien ApS l Parcelgårdsvej 1 l 4200 Slagelse l Telefon 58 52 51 90 l Mobil 20 43 09 24