Entrepriser

 


 

Entreprisestyring kræver forandringsparathed
Niels Lien ApS har mangeårig erfaring med totalentre-
priser, hovedentrrepriser og selvfølgelig fagentrepriser.

Når vi arbejder på større licitationer, er det vigtigt at have
et godt beredskab af dygtige håndværkere at mande op
med. Det har vi hos Niels Lien ApS.

Det er vort løbende arbejde, der er rygraden i virksom-
heden, men vi byder gerne på licitationer, der passer til
vores måde at tilrettelægge arbejdet på.
Vi byder ikke på alt - og når vi byder, byder vi ind med
skarpe priser - men ikke urealistisk lave priser.
Du kan altså altid være sikker på at prisen står mål med
kvaliteten, når du får en pris fra Niels Lien ApS.

Kontakt os for rådgivning og et uforpligtende tilbud.

Niels Lien ApS l Parcelgårdsvej 1 l 4200 Slagelse l Telefon 58 52 51 90 l Mobil 20 43 09 24